socratesXreflect_alt
Geri Dönüyoruz #30 | Kadın ve Aileden Sorumlu Podcast Bölümü

Geri Dönüyoruz #30 | Kadın ve Aileden Sorumlu Podcast Bölümü

41:30

Geri Dönüyoruz'un ilk sezonunun finalinde aile kavramının temellerine uzanıyor, kadın ve ana tanrıça kültürünü ele alıyoruz. Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu, kültürlerde toprak ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi konuştukları bölümde, anne soyunu önemseyen toplumları, Doğu ve Batı'nın aile algısındaki farklılıkları ve avcı-toplayıcı toplumlarda kadının rolünü tartışarak sezon arasına gidiyor.


Geri Dönüyoruz

SOCRATES Podcasts